منو

راهنمایی در مورد شرکت بازرگانی

مقدمه

شرکتی که موضوع آن، بازرگانی ثبت شود؛ شرکت بازرگانی تلقی می گردد. موضوع بازرگانی شامل انجام انوع خرید، فروش، توزیع، واردات و صادرات تمامی کالاهای مجاز بازرگانی و همچنین اعطای نمایندگی، شرکت در تمامی نمایشگاه ها و همایش های داخلی و خارجی می باشد. نخستین گام در زمینه ثبت شرکت بازرگانی انتخاب نوع شرکت است. دو نوع شرکت ثبت شرکت مسئولیت محدود و ثبت شرکتشرکت سهامی خاص برای این کار مناسب می باشد.

شرایط ثبت شرکت بازرگانی


1. حداقل باید دارای ۳ نفر عضو و ۲ نفر بازرس باشد که بازرسین نباید از اعضا باشند.
2. سرمایه شرکت بازرگانی حداقل باید معادل ۱۰۰ هزار تومان باشد.
3. حداقل می بایست ۳۵% سرمایه شرکت نقدا پرداخت شود.
4. مدت زمان ثبت شرکت بازرگانی تقریبا معادل ۲۰ روز کاری می باشد.
5. مدیر عامل شرکت باید حداقل مدرک تحصیلی دیپلم داشته باشد.
6. سن مدیر عامل نیز نباید کمتر از ۲۳ سال باشد.( این دو مورد به خاطر اخذ کارت بازرگانی می باشد)

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت بازرگانی سهامی خاص


1. کپی مدارک هویتی شامل کارت ملی و شناسنامه اعضا
2. اصل گواهی عدم سوء پیشینه
3. اقدام به تهیه مدارک شرکتی شامل اساسنامه، اظهارنامه ثبت شرکت و صورتجلسه مجمع عمومی نمایید.
4. امضای اقرار نامه
5. ارائه مجوز در صورتی که موضوع نیاز به مجوز داشته باشد؛ که می توان یک وکالتنامه به وکیل داد برای اخذ مجوز. پس از اینکه مدارک بالا را جمع آوری نمودید می توانید حضوراً به وکیل ثبت شرکت تحویل داده یا از طریق پست اقدام نمایید.

شرایط ثبت شرکت بازرگانی با مسئولیت محدود


1. حداقل ۲ نفر عضو
2. حداقل ۱۰۰ هزارتومان به عنوان سرمایه اولیه
3. پرداخت یا تعهد پرداخت کل سرمایه
4. پروسه زمانی معادل یک ماه کاری می باشد.

مدارک لازم ثبت شرکت بازرگانی مسئولیت محدود


1. کپی مدارک هویتی اعضا که شامل شناسنامه و کارت ملی می باشد.
2. اصل گواهی عدم سوء پیشینه
3. امضای اقرانامه
4. مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع